O firme

Firma SLOVBAU, spol. s r.o. je stavebnou firmou, ktorá realizovala počas svojej celej existencie a realizuje aj v súčasnosti rôzne polyfunkčné, bytové a priemyselné objekty Svoje základy položila na 18-30 ročných skúsenostiach, ktoré spoločníci získali v rôznych stavebných činnostiach.
Spoločnosť založil Ing. Daniel Pavlík na holých základoch ešte v roku 1994 a po zmenách pod menom SLOVBAU, spol. s r.o. figuruje na stavebnom trhu od roku 1996.

Spoločnosť realizuje zákazky rôzneho rozsahu podľa požiadavky objednávateľa. Realizuje zákazky na kľúč, prípadne hrubú stavbu alebo len čiastkové stavebné práce vrátane  projektovej dokumentácie statiky. Rozsah prác závisí aj od voľných stavebných kapacít spoločnosti v požadovanom termíne. Nosnou činnosťou firmy sa postupným vývojom stala realizácia  atypických monolitických konštrukcií. Aj keď firma realizovala veľa stavieb rôzneho typu a rozsahu, najväčšou jej pýchou sú zákazky, ktorým sa podarilo získať aj ocenenia.

 

  • Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie vo Vígľaši získal cenu ABF Slovakia v súťaži STAVBA ROKA 2006 a nomináciu na Cenu Dušana Jurkoviča 2006.
     
  • Stavba Europa Shopping Center a Europa Bussines Center v Banskej Bystrici, kde firma SLOVBAU, spol. s r.o. realizovala atypické monolitické konštrukcie v rozsahu približne 10 000 m3 betónovej zmesi, získala pod názvom Obchodno-administrativne centrum TROSKY hlavnú cenu - Stavba roka 2009.